ขับรถช่วงโพล้เพล้ ควรระมัดระวัง!!

SHARE


ช่วงโพล้เพล้ เมื่อมองไปยังท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปช่างเป็นภาพที่สวยงาม จริงมั้ยครับ แต่ทว่าความสวยนี้...กลับแอบแฝงด้วยอันตรายต่อการขับขี่รถยนต์!! ทำไมกัน...ช่วงเวลานี้ ถึงเป็นอันตรายต่อการขับขี่และยังต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นั้นก็เพราะว่า...เป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังตก ดวงอาทิตย์จะต่ำลงมาอยู่ในตำแหน่งตรงหน้าพอดีถ้าเราขับรถสวนกับแสงในเวลานี้จะทำให้แสงแยงตาเราได้แบบตรงๆ ส่งผลทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้าได้ และในทางกลับกันถ้าเราขับไปทางเดียวกับแสง คนที่สวนเราก็จะอาจทำให้ไม่เห็นรถของเราเช่นกัน ดังนั้นในการขับขี่ช่วงเวลานี้ ควรจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหรือหาตัวช่วยเพื่อลดแสงจ้าในช่วงเวลานี้