ทำไม...วิ่งทับ "เส้นก้างปลา" ถึงมีความผิด?

SHARE


เส้นก้างปลาบนถนน เคยสงสัยกันมั้ยครับว่า…แถบหรือเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง ตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร หรือเป็นลักษณะก้างปลา ล้อมรอบด้วยเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง บนท้องถนนนั้น คือ เส้นอะไร? แล้วทำไมเมื่อเราขับรถทับมันถึงมีความผิด?
เส้นที่ว่านี้ก็คือ “เส้นก้างปลา” เป็นหนึ่งในเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “เขตปลอดภัย” หรือ “เกาะสี” มีหมายความว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว” ซึ่งตามที่บอกไปข้างต้นเป็นเส้น “เขตปลอดภัย” นั่นก็คือเกาะกลางถนน หรือ ฟุตบาท ที่ไม่สามารถขับรถล้ำเข้าไปได้นั่นเอง เส้นทแยงเหลือง พื้นที่ปลอดภัย หรือเกาะสี มีไว้เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรเเละจัดช่องการเดินรถ
โดยมีหน้าที่ 4 ประการได้แก่
1. ควบคุมทิศทางจราจรสำหรับเลี้ยว
2. แยกการจราจรที่สวนกัน หรือแยกการจราจรที่วิ่งทิศทางเดียวกัน
3. ให้เป็นที่พักสำหรับคนเดินข้าม
4. ป้องกันการชนเกาะกลาง หรืออุปสรรคในการเดินรถ
มีบทกำหนดโทษ หากมีผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.252 มีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ดังนั้นจึงสรุปว่า เส้นทเเยงก้างปลา ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองบนถนน คือ พื้นที่ๆ รถไม่ควรวิ่งทับ หรือห้ามรถยนต์ล้ำเข้าไปนั่นเองครับ