ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
Star Series
ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
Ceramic X
Ceramic Air
Ceramic X Ionic+
X-Clusive
X-Trend
X-Treme
X-Gen
X-Flash
ตารางราคา
Ceramic X
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
Ceramic X เข้ม เคลียร์ ชัด

ฟิล์มเซรามิคเกรดนาโนระบายความร้อนอัตโนมัติจาก USA ไม่เหมือนใคร ด้วย 3 คุณสมบัติพิเศษ
เข้ม...ภายนอกสว่างภายใน
เคลียร์...ผ่านทุกสัณญาณดิจิทัล
ชัด...ทุกทัศนวิสัยเป็น 2 เท่า เนื้อฟิล์มเนียนสวยผลิตจากอณู Super Nano Ceramic หลอมรวมเข้ากับเนื้อฟิล์มถึงระดับนาโนภายใต้อุณหภูมิกว่า 1000 °C (คงประสิทธิภาพทนทานยาวนานถึง 7 ปี เหนือกว่าฟิล์มเซรามิคทั่วไปที่มักใช้การเคลือบผิวฟิล์มด้วยผงเซรามิค ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2-3 ปี)
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ % แสงส่องผ่าน % การสะท้อนแสง % การลดรังสี UV
XC05CMPSHC
สีธรรมชาติ 76 - 5 5 99
XC15CMPSHC
สีธรรมชาติ 72 - 15 5 99
XC20CMPSHC
สีธรรมชาติ 70 - 22 7 99
XC40CMPSHC
สีธรรมชาติ 65 - 35 6 99
XC05CMPSHC
สี สีธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 76
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 5
% การสะท้อนแสง 5
% การลดรังสี UV 99
XC15CMPSHC
สี สีธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 72
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 15
% การสะท้อนแสง 5
% การลดรังสี UV 99
XC20CMPSHC
สี สีธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 70
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 22
% การสะท้อนแสง 7
% การลดรังสี UV 99
XC40CMPSHC
สี สีธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 65
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ -
% แสงส่องผ่าน 35
% การสะท้อนแสง 6
% การลดรังสี UV 99